Abraçaderes

Abraçaderes

Que’l muntatge dels accessoris sigui bufar i fer ampolles és fonamental per Customacces. Per aquest motiu s'ofereix una àmplia gamma de brides amb diferents diàmetres.

Per al client de moto és important la durabilitat dels materials i amb la utilització de la triple capa de crom ens assegurem que tinguis cap problema d'òxid.